Page Top
transcosmos(Thailand)
phone number

หน้าแรก > บริการของเรา > บริการบริหารระบบธุรกิจ

Call Center Services

ระบบไอที ช่วยส่งเสริมธุรกิจของท่านหรือไม่
เราจะทลายกำแพงที่เป็นอุปสรรคในองค์กร เพื่อสร้างเสริมและติดตั้งระบบไอที ให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและเปี่ยมประสิทธิภาพ

ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องคุ้นเคยที่พบเจอบ่อยครั้งใช่หรือไม่ ท่านได้ติดตั้งระบบไอที สำหรับปฏิบัติงานในองค์กร แต่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับพนักงาน ระบบบริหาร และระบบปฏิบัติการ หรือแม้กระทั่งสร้างความยุ่งยากและสิ้นเปลืองเวลา


ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ช่วยให้ท่านตระหนักถึงความจำเป็นของกลยุทธ์ด้านไอที เราคือคำตอบเบ็ดเสร็จของการจัดการด้านไอที ตั้งแต่ช่วยเหลือด้านการวางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ออกแบบ สร้างสรรค์ และช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงาน เราไม่เพียงช่วยเหลือท่านด้วยบริการเต็มรูปแบบด้านการจัดจ้างด้านไอทีของเราเท่านั้น เรายังมีการฝึกอบรมพนักงานและระบบปฏิบัติการเพื่อช่วยสนับสนุนการใช้ระบบของพนักงานอีกด้วย นอกจากนั้น เรายังพัฒนาระบบจัดส่งที่รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย และยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรักษาทักษะและสิ่งสำคัญต่างๆ ในองค์กร เพื่อจัดการกับงานที่กินเวลามาก อย่างเช่น การรับใบสั่งซื้อสินค้า หรืองานด้านบัญชี เราจัดสรรระบบการจัดจ้างเบ็ดเสร็จด้านไอทีเพื่อช่วยให้ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เราสามารถแปร”ความคิดเห็นแท้จริง”ของลูกค้าให้กลายเป็น”สินทรัพย์”ได้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ความคิดเห็นแท้จริงของลูกค้าเปรียบได้กับสินทรัพย์ล้ำค่าที่ช่วยพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก เช่น การติดต่อหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีข้อมูลมากมายจากหลายช่องทาง การสื่อสารที่ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์รายละเอียดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เราสามารถเลือกข้อมูลที่มีประโยชน์ที่จะช่วยท่านขยายปริมาณการขาย และส่งผลตอบกลับมายังท่านได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ด้วยรายการบริการที่หลากหลาย เราจะทำให้บริษัทที่เป็นระบบของท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถใช้ระบบการปฏิบัติการใหม่นี้ได้ การช่วยเหลือโดยการอบรมในเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยระบบให้ความช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงานของ บริษัท ทรานสคอสมอส เราจัดเตรียมการบริการที่ครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรมพนักงานไปจนถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

เราช่วยท่านจัดการกับงานยากๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการรับใบสั่งซื้อสินค้าหรืองานบัญชี

งานทั้งหลายซึ่งมีลักษณะเฉพาะรายหรือเป็นงานจำเจซึ่งทำโดยพนักงานของบริษัท เช่น การรับใบสั่งซื้อสินค้า งานบัญชี การจัดการฐานข้อมูล การตอบรับและจัดส่งซ่อมบำรุง ทั้งหมดนี้เราสามารถช่วยท่านได้ ด้วยการสังเกตการณ์ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพ เราสามารถช่วยท่านพัฒนาการปฏิบัติงานส่วนสำคัญในบริษัทท่านได้โดยครอบคลุมทุกรายละเอียด

เราเข้าหาลูกค้าอย่างเหมาะสมด้วยทักษะอย่างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

นักสื่อสารที่มีพรสวรรค์ในการเจรจาพาทีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดต่อกับลูกค้า กลยุทธ์เชิงรุกของเราคือความสามารถพิเศษในการจับท่าทีและอารมณ์ของลูกค้าจากเสียงปลายสายเพื่อการตอบสนองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละสถานการณ์ตามความรู้สึกและอารมณ์ของลูกค้าที่เราสัมผัสได้ เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

เราช่วยท่านในการพัฒนาระบบ การซ่อมบำรุง และ ระบบปฏิบัติการ

ด้วยการพัฒนาระบบเครือข่ายหลักของเรา รวมถึงการซ่อมบำรุง และ บริการทดสอบระบบ เรารับรองคุณภาพสำหรับระบบของท่าน และเช่นเดียวกัน ด้วย ITIL (Information Technology Infrastructure Library) บริการการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่เราจัดเตรียมให้ เราสามารถช่วยให้ระบบปฏิบัติงานของท่านเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ