Page Top
transcosmos(Thailand)
phone number

หน้าแรก > บริการของเรา > บริการบริหารศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

Call Center Services

บริการรับสายโทรเข้า

เราจัดสรรช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายด้วยราคาย่อมเยา ด้วยบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและมีความรวดเร็วฉับไว เราสามารถแปรความคิดเห็นแท้จริงของลูกค้าให้กลายเป็น ”สินทรัพย์” ล้ำค่าได้

การบริการลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ เว็บไซต์ และ อีเมลนั้นเรียกได้ว่าเป็นภาระหนักอึ้งสำหรับองค์กร บริษัท ทรานสคอสมอส มีประสบการณ์ยาวนานถึง 40 ปีในการดูแลระบบที่มีคุณภาพในการส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เราสามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านโดยจัดตั้งเครื่องตอบรับอัตโนมัติแบบฉับพลันซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมุ่งมั่นเพื่อการสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลยุทธ์ด้านการตลาดของท่าน ด้วยการเสริมช่องทางการขายอื่นๆ เช่นการโทรออกหาลูกค้าเพื่อขยายปริมาณการขายให้มากขึ้น

เราสามารถแปร”ความคิดเห็นแท้จริง”ของลูกค้าให้กลายเป็น”สินทรัพย์”ได้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ความคิดเห็นแท้จริงของลูกค้าเปรียบได้กับสินทรัพย์ล้ำค่าที่ช่วยพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก เช่น การติดต่อหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีข้อมูลมากมายจากหลายช่องทางการสื่อสาร ที่ถูกรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์รายละเอียดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เราสามารถคัดเลือกข้อมูลที่มีประโยชน์เพื่อช่วยท่านขยายปริมาณการขายและส่งผลกลับมายังท่านอย่างเหมาะสมที่สุด

บริการรับสายโทรเข้า

+บริการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค
+บริการจัดการองค์ความรู้
+บริการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
+บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ / ดูแลลูกค้า
+บริการตอบกลับในกรณีฉุกเฉิน
+บริการวิเคราะห์เสียงลูกค้า (VOC)

บริการโทรออก

การวิเคราะห์ลูกค้าในภาพกว้างจะช่วยทำให้ call center ของท่านเปลี่ยนจากแนว “รับ” มาเป็นแนว “รุก”

จากการสนทนาทาง”โทรศัพท์” เราติดต่อหาลูกค้าทางโทรศัพท์โดยใช้กลยุทธ์การเข้าหาเชิงรุก ที่ บริษัท ทรานสคอสมอส นั้น เราแตกต่างจากที่อื่นซึ่งอาศัยเพียงประสบการณ์และสัญชาตญาณ แต่เราโดดเด่นด้วยบริการวิเคราะห์ลูกค้าและดำเนินการจัดการด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประโยชน์ จากซอฟแวร์ขั้นสูง วิธีการของเรานั้นสามารถระบุข้อมูลลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เราไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเท่านั้น แต่เรายังปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จากการติดต่อหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งหลังจากประมวลผลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการขายโดยตรงอีกด้วย

กระบวนการวิเคราะห์เพื่อติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

คำนิยามคุณลักษณะของการติดต่อหาลูกค้าทางโทรศัพท์ของ บริษัท ทรานสคอสมอส คือ วิธีการที่อิงหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งล้ำหน้าไปหนึ่งก้าวเสมอ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ระบบ text mining ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเสียงโดยแยกออกเป็นคำๆ เราไม่เพียงจะสามารถรู้ถึงความต้องการของลูกค้าที่แฝงเร้นอยู่เท่านั้น แต่เรายังใช้วิธีการที่สามารถกระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อจากการค้นพบรูปแบบการสนทนาที่มักประสบผลสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังรวบรวมแผนส่งเสริมการขายซึ่งอาศัยการพิจารณาปัจจัยที่เป็นไปได้ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เช่น รายการสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า นอกเหนือจากวงจรการซื้อและสิ่งที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ เราพัฒนาสิ่งนี้ด้วยวิธีการและเวลาที่เหมาะสมที่สุด

เราเข้าหาลูกค้าอย่างเหมาะสมด้วยทักษะอย่างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

นักสื่อสารที่มีพรสวรรค์ในการเจรจาพาทีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการติดต่อกับลูกค้า กลยุทธ์เชิงรุกของเราคือความสามารถพิเศษในการจับท่าทีและอารมณ์ของลูกค้าจากเสียงปลายสายเพื่อการตอบสนองที่ปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละสถานการณ์ตามความรู้สึกและอารมณ์ของลูกค้าที่เราสัมผัสได้ เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

บริการโทรออกหาลูกค้า

+ บริการบริหารธุรกิจระหว่างธุรกิจและธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ