Page Top
transcosmos(Thailand)
phone number

หน้าแรก > บริการของเรา > บริการบริหารมุมมองการตลาดแบบใหม่

Call Center Services

เว็บไซต์ : สร้างเว็บไซต์ • การดำเนินงาน • บริการจากผู้เชี่ยวชาญ

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเว็บไซต์จากญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือแผนกไอทีของบริษัทท่านด้วย ”ทักษะเฉพาะด้านเทคนิค” และ ”บริการจากผู้เชี่ยวชาญ”

การสร้างและการดำเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีความสอดคล้องกับแผนการตลาดของบริษัทท่านโดยตรงนั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือเทคโนโลยีเฉพาะด้านและบุคลากรที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ด้วยทีมปฏิบัติงานการสร้างเว็บไซต์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เราสามารถจัดหาบริการเฉพาะองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากท่านจะได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากบริการโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว เรายังสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทท่านอย่างเต็มความสามารถผ่านวิธีแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมการขาย, การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตลอดจนบริการรับสั่งซื้อสินค้า

บริการรับสร้างเว็บไซต์ที่จะช่วยยกระดับมูลค่าแบรนด์ของบริษัทท่าน

เมื่อเราสร้างเว็บไซต์ เราไม่เพียงมุ่งเน้นการจัดสรรหน้าที่การทำงานและบริการตามที่ท่านต้องการเท่านั้น แต่เรายังเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของท่านอีกด้วย เราเฝ้าติดตามกระแสในแวดวงธุรกิจและคู่แข่งของท่านอย่างใกล้ชิด และขณะเดียวกันนั้น เราสร้างเว็บไซต์ของท่านด้วยมิติมุมมองเชิงกลยุทธ์อย่างมีแบบแผน

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วยเหลือท่านในด้านการเขียนเนื้อหาและการปฏิบัติงานบริหาร

หลังจากที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นแล้ว เราสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องการให้บริการ ตั้งแต่การเขียนเนื้อหาไปจนถึงการปฏิบัติงานบริหาร ด้วยการปฏิสัมพันธ์ผ่านโทรศัพท์และศูนย์บริการลูกค้า เราสามารถใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นของลูกค้าท่านมาปรับเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนั้น สำหรับหน้าเว็บ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เรามีบริการให้ความช่วยเหลือในด้านการขายแบบผสมผสาน • การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) • บริการรับสั่งซื้อสินค้า เพื่อช่วยบริษัทของท่านในการส่งเสริมการขายผ่านทางโทรศัพท์หรือบริการทางเว็บไซต์