Strengthen Your Businesses by Contact Center - FastHelp5

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วย FastHelp5

เครื่องมือที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูลลูกค้า Customer Relationship Management (CRM) สำหรับธุรกิจ Contact Center ที่มีการพัฒนามากว่า 20 ปี

FastHelp 5 ระบบ CRM ที่ดีที่สุดจากญี่ปุ่น

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน

ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน กับ Function ที่มากมายของ FastHelp

รวบรวมข้อมมูลไว้เป็นศูนย์กลาง

รวบรวมข้อมูลลูกค้า ประวัติการติดต่อ ไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกแผนกภายในองค์กร

การเข้าถึงข้อมูลขององค์กร

สามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้จากทุกที่ จากระบบ Cloud ไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการทำงาน

นำข้อมูลของลูกค้า (Voice of customer : VOCs) มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อพัฒการบริการให้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติของ FastHelp5

1.ใช้งานง่าย

 • หน้าจอของโปรแกรมถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามน่าใช้งาน
 • สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

Function หลัก

 • หน้าจอโปรแกรมใช้งานง่าย
 • ปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ
 • รองรับการใช้งานผ่าน Tablet

2.Function

 • มี Function การใช้งานที่หลากหลายพร้อมใช้งานได้ทันที
 • Function ที่ใช้งานได้จริงจากประสบการณ์การทำงานของบริษัทชั้นนำ

Function หลัก

 • ศูนย์กลางข้อมูลลูกค้า
 • รองรับการติดต่อจาก Multi-channel
 • ระบบติดตามปัญหาลูกค้า
 • สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มได้
 • ปรับแต่งการใช้งานได้เอง
 • การจัดการองค์ความรู้
 • มีระบบแจ้งเตือน
 • จัดกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย

3.รวดเร็ว

 • Escalate ปัญหาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 • Share ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • รองรับการทำงานแบบ Real-time

Function หลัก

 • มีระบบ Chat
 • การสร้าง Workflow
 • สร้าง Report เองได้
 • การ Escalate

4.ปรับแต่งง่าย

 • ปรับแต่งการทำงานได้ตามความต้องการ
 • รองรับการ Customize เพิ่มเติมในอนาคต

Function หลัก

 • เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์
 • รองรับ Voice Recording
 • การใช้งานสำหรับ Outbound
 • มี Talk scripts
 • ลดเวลาการทำงาน
 • ปรับแต่ง

5.รองรับอนาคต

 • สามารถทำงานเชื่อมการทำงานกับโปรแกรมอื่นได้
 • ระบบถูกออกแบบมารองรับการใช้งานทุกรูปแบบ

Function หลัก

 • การนำเข้าและส่งออกข้อมูล
 • LDAP Integration
 • SSO Integration
 • ปรับตั้งค่าขั้นสูง
 • Redundant configuration

ติดต่อเรา