Page Top
トランスコスモス(タイランド)株式会社
phone number

หน้าแรก > บริการของเรา

บริการบริหารศูนย์ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

เราทราบถึงความต้องการของลูกค้า อย่างแท้จริง
และนี่คือหน้าที่สำคัญของ การบริการลูกค้าสัมพันธ์
ยิ่งไปกว่านั้น เรายังนำข้อมูลที่รวบรวมได้ มาปรับปรุงการให้บริการ และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

+บริการรับสายโทรเข้า
+บริการโทรออก

บริการบริหารระบบธุรกิจ

ตอบสนองต่อความต้องการทางด้าน ไอที ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรม เราจัดสรรบริการเบ็ดเสร็จที่มีความฉับไว ตั้งแต่การติดตั้งระบบ ไปจนถึง ดูแลระบบ ฝึกอบรม พัฒนาโปรแกรมและติดตั้งระบบ
เรา คือ คำตอบของการบริหารจัดการด้าน ไอที อย่างเต็มรูปแบบ

+บริการให้ความสนับสนุนระบบงาน
+บริการดำเนินงาน ติดต่อประสานงานทางธุรกิจ
+บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
+บริการบริหารจัดการด้านไอที

บริการบริหารมุมมองการตลาดแบบใหม่

โลกอินเทอร์เน็ตพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง
บริษัทของคุณปรับเปลี่ยนแผนการตลาดให้รุดหน้าตามกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วหรือยัง เรา คือ พันธมิตรของคุณ ที่พร้อมเสนอการให้บริการในรูปแบบใหม่

+บริการพัฒนาเว็บไซต์